Dansmässen DIN LJUSA SKUGGA

I början blev Gud rörd. Rörelsen fördes vidare i allt som ännu inte fanns. Då började allt finnas. Det är bra tycker Gud, så Gud säger: FÅR VI LOV? Sedan dess dansar allt och genom livets ljus och mörker.

Dansmässen DIN LJUSA SKUGGA

Gudstjänst garanterad utan träsmak

DANSMÄSSAN DIN LJUSA SKUGGA i nordisk folkton har skapats i nära samarbete mellan riksspelman och kompositör Maria Hulthén Birkeland, diakon och lyriker Kristina Sandgren Furberg, präst och koreograf Hans Kvarnström samt diakon och dansledare Cecilia Hardestam.

MÄSSANS POETISKA TEXTER FÖLJER dygnets rytm och skildrar hur Gud dansar med oss ​​när vi rör oss från skymning till gryning via tio cirkeldanser. De enkla dansstegen lärs ut av en dansledare och upprepas om och om igen medan alla dansar med – precis som vi alla är med i psalmerna och de gemensamma bönerna i varje gudstjänst.

Se en 5-minutersfilm om dansmässan Din ljusa skugga: “Dansa gudstjänst tillsammans – går det?” https://www.youtube.com/watch?v=b8_UliwCy5A&feature=youtu.be

 

MARIA HULTHÉN BIRKELAND ÄR VIOLINIST, riksspelman, kompositör och initiativtagare till Din ljusa skugga och har under de senaste 20 åren skapat flera musikinstrument och större körer. Hennes senaste körverk för damkör “I Lucias ljus” uruppfördes i advent 2022 och beställningsverket ”Sogen själ” med text av den finlandssvenska poeten Susanne Ringell uruppfördes i Esbo, Finland i oktober 2023 under ledning av Håkan. Wikman. Marias ton klingar i nordisk folkton.

MARIA OLDEBERG HUUSKO ÄR LÄRARE I KYRKOMUSIK vid Svenska kyrkans läroanstalt, SKUI i Uppsala. Hon är kyrkomusiker och har under många år varit dansledare i Uppsala stift.

HANS KVARNSTRÖM ÄR DANSLEDARE och präst i Karlstads stift. Han har dansat gemensamma danser i kyrkan sedan tidigt 2000-tal och har koreograferat danserna i Din ljusa skugga.

CECILIA HARDESTAM ÄR DANSLEDARE och diakon i Karlstads stift. Hon har dansat gemensamma danser i kyrkan sedan början av 2000-talet och deltagit i skapandet av Din ljusa skugga.

Dansmässen DIN LJUSA SKUGGA

I början blev Gud rörd. Rörelsen fördes vidare i allt som ännu inte fanns. Då började allt finnas. Det är bra tycker Gud, så Gud säger: FÅR VI LOV? Sedan dess dansar allt och genom livets ljus och mörker.

Dansmässen DIN LJUSA SKUGGA

Gudstjänst garanterad utan träsmak

DANSMÄSSAN DIN LJUSA SKUGGA i nordisk folkton har skapats i nära samarbete mellan riksspelman och kompositör Maria Hulthén Birkeland, diakon och lyriker Kristina Sandgren Furberg, präst och koreograf Hans Kvarnström samt diakon och dansledare Cecilia Hardestam.

MÄSSANS POETISKA TEXTER FÖLJER dygnets rytm och skildrar hur Gud dansar med oss ​​när vi rör oss från skymning till gryning via tio cirkeldanser. De enkla dansstegen lärs ut av en dansledare och upprepas om och om igen medan alla dansar med – precis som vi alla är med i psalmerna och de gemensamma bönerna i varje gudstjänst.

Se en 5-minutersfilm om dansmässan Din ljusa skugga: “Dansa gudstjänst tillsammans – går det?” https://www.youtube.com/watch?v=b8_UliwCy5A&feature=youtu.be

 

MARIA HULTHÉN BIRKELAND ÄR VIOLINIST, riksspelman, kompositör och initiativtagare till Din ljusa skugga och har under de senaste 20 åren skapat flera musikinstrument och större körer. Hennes senaste körverk för damkör “I Lucias ljus” uruppfördes i advent 2022 och beställningsverket ”Sogen själ” med text av den finlandssvenska poeten Susanne Ringell uruppfördes i Esbo, Finland i oktober 2023 under ledning av Håkan. Wikman. Marias ton klingar i nordisk folkton.

MARIA OLDEBERG HUUSKO ÄR LÄRARE I KYRKOMUSIK vid Svenska kyrkans läroanstalt, SKUI i Uppsala. Hon är kyrkomusiker och har under många år varit dansledare i Uppsala stift.

HANS KVARNSTRÖM ÄR DANSLEDARE och präst i Karlstads stift. Han har dansat gemensamma danser i kyrkan sedan tidigt 2000-tal och har koreograferat danserna i Din ljusa skugga.

CECILIA HARDESTAM ÄR DANSLEDARE och diakon i Karlstads stift. Hon har dansat gemensamma danser i kyrkan sedan början av 2000-talet och deltagit i skapandet av Din ljusa skugga.

Dansmässen DIN LJUSA SKUGGA

I början blev Gud rörd. Rörelsen fördes vidare i allt som ännu inte fanns. Då började allt finnas. Det är bra tycker Gud, så Gud säger: FÅR VI LOV? Sedan dess dansar allt och genom livets ljus och mörker.

Dansmässen DIN LJUSA SKUGGA

Gudstjänst garanterad utan träsmak

DANSMÄSSAN DIN LJUSA SKUGGA i nordisk folkton har skapats i nära samarbete mellan riksspelman och kompositör Maria Hulthén Birkeland, diakon och lyriker Kristina Sandgren Furberg, präst och koreograf Hans Kvarnström samt diakon och dansledare Cecilia Hardestam.

MÄSSANS POETISKA TEXTER FÖLJER dygnets rytm och skildrar hur Gud dansar med oss ​​när vi rör oss från skymning till gryning via tio cirkeldanser. De enkla dansstegen lärs ut av en dansledare och upprepas om och om igen medan alla dansar med – precis som vi alla är med i psalmerna och de gemensamma bönerna i varje gudstjänst.

Se en 5-minutersfilm om dansmässan Din ljusa skugga: “Dansa gudstjänst tillsammans – går det?” https://www.youtube.com/watch?v=b8_UliwCy5A&feature=youtu.be

 

MARIA HULTHÉN BIRKELAND ÄR VIOLINIST, riksspelman, kompositör och initiativtagare till Din ljusa skugga och har under de senaste 20 åren skapat flera musikinstrument och större körer. Hennes senaste körverk för damkör “I Lucias ljus” uruppfördes i advent 2022 och beställningsverket ”Sogen själ” med text av den finlandssvenska poeten Susanne Ringell uruppfördes i Esbo, Finland i oktober 2023 under ledning av Håkan. Wikman. Marias ton klingar i nordisk folkton.

MARIA OLDEBERG HUUSKO ÄR LÄRARE I KYRKOMUSIK vid Svenska kyrkans läroanstalt, SKUI i Uppsala. Hon är kyrkomusiker och har under många år varit dansledare i Uppsala stift.

HANS KVARNSTRÖM ÄR DANSLEDARE och präst i Karlstads stift. Han har dansat gemensamma danser i kyrkan sedan tidigt 2000-tal och har koreograferat danserna i Din ljusa skugga.

CECILIA HARDESTAM ÄR DANSLEDARE och diakon i Karlstads stift. Hon har dansat gemensamma danser i kyrkan sedan början av 2000-talet och deltagit i skapandet av Din ljusa skugga.

Kommende begivenheder