Fremtidens ungdomskor – #16

Hur kan vi tillsammans främja ungdomars sång i kyrkan?

Fremtidens ungdomskor – #16

Sveriges Kyrkosångsförbund har sedan 2022 ett projekt i gång med syfte att skapa regionala och nationella nätverk av körer och körledare. Dette projekt heter SKUR – Sveriges Kyrkosångsförbunds Ungdomskörssatsning Riks og region. I dette seminarium presenteras bakgrundsarbetet under pandemin, motgångar, medgångar, aktuellt läge och framtidsdrömmar. Presentationen följs av samtal kring gemensamma erfarenheter där representanter från flera länder bidrar

Anna Kjellin, Förbundsdirigent, Sveriges Kyrkosångsförbund (SV)

Jonas Östlund, Förbundsdirigent, Sveriges Kyrkosångsförbund (SV)

Anne Lise Quorning, KORLIVs korkonsulent i Østdanmark (DK)

Hanne Korsgaard, KORLIVs korkonsulent i Syddanmark (DK)

Sprog: svensk, dansk

Fremtidens ungdomskor – #16

Hur kan vi tillsammans främja ungdomars sång i kyrkan?

Fremtidens ungdomskor – #16

Sveriges Kyrkosångsförbund har sedan 2022 ett projekt i gång med syfte att skapa regionala och nationella nätverk av körer och körledare. Dette projekt heter SKUR – Sveriges Kyrkosångsförbunds Ungdomskörssatsning Riks og region. I dette seminarium presenteras bakgrundsarbetet under pandemin, motgångar, medgångar, aktuellt läge och framtidsdrömmar. Presentationen följs av samtal kring gemensamma erfarenheter där representanter från flera länder bidrar

Anna Kjellin, Förbundsdirigent, Sveriges Kyrkosångsförbund (SV)

Jonas Östlund, Förbundsdirigent, Sveriges Kyrkosångsförbund (SV)

Anne Lise Quorning, KORLIVs korkonsulent i Østdanmark (DK)

Hanne Korsgaard, KORLIVs korkonsulent i Syddanmark (DK)

Sprog: svensk, dansk

Fremtidens ungdomskor – #16

Hur kan vi tillsammans främja ungdomars sång i kyrkan?

Fremtidens ungdomskor – #16

Sveriges Kyrkosångsförbund har sedan 2022 ett projekt i gång med syfte att skapa regionala och nationella nätverk av körer och körledare. Dette projekt heter SKUR – Sveriges Kyrkosångsförbunds Ungdomskörssatsning Riks og region. I dette seminarium presenteras bakgrundsarbetet under pandemin, motgångar, medgångar, aktuellt läge och framtidsdrömmar. Presentationen följs av samtal kring gemensamma erfarenheter där representanter från flera länder bidrar

Anna Kjellin, Förbundsdirigent, Sveriges Kyrkosångsförbund (SV)

Jonas Östlund, Förbundsdirigent, Sveriges Kyrkosångsförbund (SV)

Anne Lise Quorning, KORLIVs korkonsulent i Østdanmark (DK)

Hanne Korsgaard, KORLIVs korkonsulent i Syddanmark (DK)

Sprog: svensk, dansk

Kommende begivenheder

19.
september

Check-in

Check-in

Dato torsdag 19. sep 2024Tid 14:00 - 17:00Sted Bethesda – Festsalen